Световен ден на тоалетната 2019 – „Не изоставяйте никого“

Темата на Световния ден на тоалетната за 2019 г. е „Не изоставяйте никого ”, което е главното обещание на Програмата за устойчиво развитие за 2030 г. Тази година идеята е да се покаже, че тоалетната не е само тоалетна; това е спасител, защитник на достойнството и създател на възможности. Насърчаваме всички да си представят ежедневието на 4.2 милиарда души без безопасни санитарни съоръжения и да се запитат как някой би могъл да се измъкне от „линията на бедността“ без тях. Не трябва да изоставяме никого, защото които и да сте, където и да сте, наличието на хигиенни условия е ваше човешко право.

Какви са проблемите, с които се сблъскваме?

Днес 4.2 милиарда души живеят без безопасни санитарни съоръжения, 673 милиона все още облекчават нуждите си на открито, а 3 милиарда нямат основни съоръжения за миене на ръце. Тази санитарна криза означава, че необработените човешки отпадъци разпространяват болести във водоснабдяването и хранителната верига за милиарди хора. Неадекватните санитарни условия всяка година причиняват смъртни случаи от диария на 432 000 души. В световен мащаб светът не е в състояние да изпълни целта за устойчиво развитие, за да се осигурят санитарни условия и вода за всички до 2030 г. Финансирането е недостатъчно, търсенето се увеличава, замърсяването на водата се влошава и съществуващите правителствени структури са често неефективни. Бедните и маргинализирани хора са най-страдащи от липсата на санитарни условия и се сблъскват с вид дискриминация. Те са сякаш изоставени, когато се опитват да получат достъп до санитарни условия и да подобрят настоящото си положение.

Каква е целта на Световния ден на тоалетната?

Световният ден на тоалетната се чества ежегодно на 19-ти ноември и целта му е да вдъхнови действия за справяне с глобалната санитарна криза. Създаден е от Световната организация за тоалетни през 2001 г. и е станал официален ден на ООН през 2013 г. В тазгодишната кампания за Световния ден на тоалетната насърчаваме редица действия, включително:

 • Чрез четене на статии и факти да се запознаете с проблема.
 • Споделяне на проблемите с помощта на активите на социалните медии за Световния ден на тоалетната, за да се генерира дебат.
 • Предприемане на действия чрез присъствие или провеждане на събитие и използване на ресурси от Световния ден на тоалетната.

Ключови факти:

 • 4,2 милиарда души живеят без безопасни санитарни условия - повече от половината от световното население.
 • 673 милиона души все още облекчават нуждите си на открито в световен мащаб.
 • В световен мащаб поне 2 милиарда души използват питейна вода, замърсена с изпражнения.
 • Неадекватните санитарни условия причиняват 432 000 смъртни случая от диария всяка година и е основен фактор при заболявания като чревни инфекции и т.н.
 • 297 000 деца под пет години се очаква да умират всяка година от диария в резултат на замърсена вода или липса на хигиена.
 • Децата на възраст под пет години, които живеят в страни, засегнати от продължителен конфликт, са средно близо 20 пъти по-склонни да умрат от вирусни чревни заболявания, причинени от липса на безопасна вода и хигиена, отколкото от пряко насилие.
 • Една трета от всички основни училища нямат основни хигиенни условия, което засяга образованието на милиони деца, особено на момичетата.
 • 1,5 милиарда души използват здравни заведения без санитарни услуги.
 • 70,8 милиона души, които са принудени да напуснат дома си в резултат на война и преследване, редовно се сблъскват със санитарни бариери.
 • Само 17% от бежанците имат достъп до санитарни условия, където живеят. Това е доста зад средното ниво за света, където 45% от населението в световен мащаб има достъп до такива в домашни условия.
 • Загубата на производителност поради болести, свързани с водата и санитарните условия, струва на много страни до 5% от БВП.
 • За всеки 1$, инвестиран в базови санитарни условия в градските райони, средно 2,5$ се връщат в спестени медицински разходи и повишена производителност. В селските райони се връща средно 5$ за всеки инвестиран 1$.

Какво е необходимо да бъде направено?

За да не изоставим никого, трябва да премахнем стигмата и табутата около санитарните условия и да ускорим усилията си за включване на хора, които са маргинализирани или игнорирани, тъй като са трудно достъпни. Това са същите хора, които често страдат от най-тежките последици за здравето от неадекватни санитарни условия. Осигуряването на такива е не само задължително за тяхното здраве, но и за общността като цяло. Санитарните услуги трябва да отговарят на нуждите на маргинализираните групи и техният глас трябва да бъде чут в процеса на вземане на решения. Нормативната и правна рамка трябва да признава правото на хигиена на всички хора, а финансирането трябва да бъде драстично увеличено и ефективно насочено към тези, които най-много се нуждаят от него.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес