ЧЕСТНИ, НАДЕЖДНИ, АВТЕНТИЧНИ

За нас спазването на правилата означава нещо повече от просто спазване на правилата и разпоредбите. TOI TOI & DIXI е символ на надеждна марка с високи стандарти за качество. Отговорното поведение и ценностите като честност, надеждност и автентичност са нещо естествено за нас и са в основата на доверието, което нашите клиенти и бизнес партньори ни гласуват всеки ден. Поемането на отговорност означава също така да действаме законосъобразно. Почтеността на нашите бизнес дейности е много важна за нас. Ние не приемаме никакви сделки, които нарушават правилата.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Принципите ни за корпоративно съответствие са изложени в нашия Кодекс за поведение. Ако има опасения дали определено поведение или обстоятелства в TOI TOI & DIXI биха могли да нарушат разпоредбите на Кодекса за поведение, други политики или дори закона, тези опасения за съответствие трябва да бъдат разгледани своевременно. Това ни дава възможност да се справим правилно с потенциалните проблеми и да предотвратим сериозни щети за компанията и нейните служители.

УВЕДОМЕТЕ НИ! СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Предлагаме на служителите си, както и на нашите клиенти, доставчици и други бизнес партньори да се възползват от услугата "Уведомете ни! Системата за подаване на сигнали", за да посочат възможни нарушения на съответствието. По този начин сигналите могат да се подават по целия свят и денонощно - сигурно, поверително и, ако желаете, напълно анонимно. Системата "Уведомете ни! Система за подаване на сигнали" трябва да се използва отговорно. Трябва да се предава само такава информация, за която подателят на сигнала вярва, че е точна според най-добрите му познания и убеждения. Фалшивите обвинения или подвеждащата информация нямат място тук.

Уведомете ни! Онлайн

Гореща линия:

Тел. +49 2102 9538001*

*Съобщенията могат да бъдат оставяни на всеки език.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес