Ценова политика на Екотой

Цени за наем на химически тоалетни, контейнери и мобилни огради

Oбслужване на стандартна тоалетна кабинка  Базова цена на 1 брой обслужване,
 лв. без ДДС 
обслужване 2 пъти в седмицата 37.50 лв.
обслужване 1 път в седмицата 40.00 лв.
обслужване веднъж на 2 седмици 45.00 лв.
обслужване веднъж в месеца 70.00 лв.
Наем за 1 ден  Базова цена,
лв. без ДДС 
офис контейнер 20'' 12.00 лв.
складов контейнер 20'' 10.00 лв.
Наем за
1 ден на линеен метър 
Базова цена,
лв. без ДДС 
решетъчна ограда 0.080 лв.
плътна ограда 0.150 лв.

*Горепосочените базови цени са ориентировъчни в зависимост от спецификата и продължителността на договора. 

* За подробности относно условията, се обърнете към наш търговски представител.
0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес