В TOI TOI & DIXI работим усилено в сферата на разработването на преносими инфраструктурни и сервизни решения с цел създаване на ефективна и хигиенична среда и пространства. Разполагаме нашите мобилни санитарни решения и концепции навсякъде, където те са необходими, като осигуряваме ниво на удобство, което обикновено се среща само в сгради. И отдаваме голямо значение на това да извършваме дейността си по начин, който пести ресурси и опазва околната среда. Стремим се да бъдем водещи в областта на устойчивото развитие. Като непрекъснато подобряваме нашите продукти и услуги, като намаляваме въздействието на нашите дейности върху околната среда и като осигуряваме уважителна и безопасна работна среда за нашите служители, ние активно допринасяме за устойчивото развитие. Извървяхме дълъг път в тези области, откакто създадохме система за управление на устойчивостта през 2022 г., и сега документираме този напредък в нашия доклад за устойчиво развитие.

Нашата стратегия за устойчивост се основава на три стълба: "Продукти и услуги", "Околна среда" и "Служители". Всеки от тези стратегически стълбове е структуриран в области на действие. Тази структура ни позволява да управляваме дейностите си за устойчиво развитие систематично и с дългосрочна перспектива. Тя също така придава прозрачност на актуализациите за напредъка, които предоставяме на нашите заинтересовани страни.

 

Изтеглете актуалния доклад за устойчиво развитие тук:

Продукти & Услуги

Продукти & Услуги

Стремежът ни е да предлагаме иновативни решения, които да отговарят на нуждите на нашите клиенти и на устойчивото развитие. Що се отнася до нуждите на нашите клиенти, ние осигуряваме възможно най-високи нива на хигиена, като последователно увеличаваме броя на мобилните тоалетни в нашето портфолио, които имат умивалници и дозатори за дезинфектанти. Ангажиментът ни за постигане на най-висока хигиена се вижда и от новата ни гама TOI® HYGIENE+, в която ключовите компоненти са изработени с помощта на иновативен антимикробен материал. А що се отнася до устойчивата страна на това уравнение, ние инвестираме в дълготрайността на продуктите, енергийната ефективност и използването на екологично чисти материали. Един от основните начини, по които правим това, е като увеличаваме процента на рециклираните материали в нашите продукти. Нашите тоалетни чинии DIXI® GREEN са ярък пример за това, като се състоят от минимум 50% рециклирана пластмаса, сред която голяма част се състои от стари риболовни принадлежности.

87,6%* умивалници

87,6%* от всички новопроизведени тоалетни кабини съдържат умивалници

50% рециклирани суровини

Общото количество на суровините от рециклирани източници при производството на тоалетни кабини трябва да бъде 50% до 2025 г. Наред с други материали, за това се използват стари риболовни уреди.

"Двойно по-устойчиви"

"Чудесно е, че нашите двойно по-устойчиви мобилни кабини DIXI® GREEN са толкова популярни сред нашите клиенти! Казвам "двойно по-устойчиви", защото те опазват околната среда както поради дългия си експлоатационен живот, така и поради рециклираните материали, които се влагат в тях."

Факти & Цифри
 • Servicios año 12.668.605 сервиза на година
 • Toilets 425.943 тоалетни
 • Tiempo de Vida > 20 години експлоатационен живот
 • Sostenibilidad

Околна среда

Околна среда

Опазването на околната среда е нещо, което приемаме много сериозно, и активно предприемаме стъпки за намаляване на емисиите и избягване на замърсяването. Например, постепенно преминаваме към алтернативни технологии за задвижване на нашия автопарк от сервизни автомобили, тъй като в момента това е най-големият ресурс, с който разполагаме, за да намалим емисиите си на CO2. Също така сериозно се стремим да бъдем ефективни и щадящи при използването на природните ресурси на нашата планета. Това ни накара да стандартизираме и оптимизираме нашите процеси и услуги, за да намалим до минимум използването на вода и химикали. Непрекъснатите ни изследвания в областта на усъвършенстването на процесите означават, че постоянно намаляваме отпечатъка си върху околната среда.

"Никога не е генерирал толкова малко CO2"

"През всичките ми години като шофьор на TOI TOI & DIXI никога не съм отделял толкова малко CO2 от сервизните си курсове, колкото сега. Определено сме превключили на по-висока предавка или две в ангажимента си за устойчивост."

50% сервизни автомобили с алтернативни задвижвания

До 2028 г. 50% от всички нови сервизни автомобили трябва да бъдат оборудвани с алтернативни задвижвания.

Потребление на енергия от 56 домакинства

56 домакинства могат да посрещнат годишните си нужди от електроенергия с 5-те фотоволтаични централи, управлявани от групата TOI TOI & DIXI в Полша.

Факти & Цифри
 • Servicios año 78. милиона автомобилни км
 • 36.672 метрични тона СО2**
 • 126.943 м³ чиста вода*
 • Sostenibilidad

Служители

Служители

Имаме особена отговорност към нашите служители - ако не поради друга причина, то поради това, че TOI TOI & DIXI Group нямаше да има успеха, който има днес, без тях, без техния труд, без тяхната ангажираност и мотивация. Тази отговорност включва осигуряването на безопасна работна среда - област, в която намаляването на броя на злополуките е наш основен приоритет. Ние свеждаме до минимум рисковете за нашите служители чрез последователно и безкомпромисно управление на здравето и безопасността. Отдаваме голямо значение и на разширяването и подобряването на предлаганото от нас вътрешнофирмено обучение. Това е така, защото непрекъснатото обучение и професионално развитие е ключът към това да дадем възможност на нашите служители постоянно да разширяват своите знания и опит. Ние инвестираме в тяхното непрекъснато професионално развитие, за да могат да поддържат уменията си актуални и да напредват в кариерата си. Наред с това активно създаваме корпоративна култура, основана на откритост, разнообразие и взаимно уважение. Това изисква диалог и един от най-важните начини, по които го улесняваме, е чрез редовни проучвания на удовлетвореността на служителите.

"Откритост, уважение и конструктивност"

"Каква е тайната на нашия многократен успех в насърчаването на иновациите? Фактът, че работим в различни екипи и винаги сме открити, уважителни и конструктивни в отношенията си един с друг."

"Далеч отвъд обичайното"

"Обучението, което провеждам, превръща служителите в пълноценни служители по безопасност на труда - то далеч надхвърля обичайните предпазни мерки за здраве и безопасност при работа. Това прави организацията ни по-безопасна във всички дружества в групата."

3,242 Служители**

Само в петте държави с най-високи приходи групата TOI TOI & DIXI разполага с 3242** служители, като нашите шофьори на услуги представляват почти 70% от общия брой.

Факти & Цифри
 • 5,320 служители
 • 2.212 шофьори
 • 41,2 ГОДИНИ СРЕДНА ВЪЗРАСТ*
 • Sostenibilidad

*Обща сума от реалните данни за емисиите от обхват 1 и 2 на петте държави с най-голям оборот в групата TTD.
**В петте държави с най-голям оборот в групата TTD.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес