Изчисляване на необходимия брой мобилни тоалетни за събития

Изчисляване на броя тоалетни за Вашето събитие

Изчисляването на необходимия брой мобилни тоалетни се основава на Стандарта DIN EN 16194, като това са приблизителни стойности. Моля, имайте предвид, че може да се наложи индивидуално изчисление.

Потребители
(50% от мъжки пол
и 50% от женски пол)

Минимум брой
тоалетни кабини
(за събитие с 
продължителност
до 6 часа)
Минимум брой
тоалетни кабини
(за събитие с 
продължителност
до 12 часа)
до 249 2 3
250 - 499 3 5
500 - 999 6 9
1.000 - 1.999 12 18
2.000 - 2.999 25 38
3.000 - 3.999 38 57
4.000 - 4.999 50 75
5.000 - 5.999 63 95
6.000 - 6.999 75 113
7.000 - 7.999 88 132
8.000 - 8.999 100 150
9.000 - 9.999 113 170
10.000 - 12.499 125 188
12.500 - 14.999 156 234
15.000 - 17.499 188 282
17.500 - 19.999 219 329
20.000 250 375
20.000 и повече Необходима е 
индивидуална
калкулация.
Необходима е 
индивидуална
калкулация.

 

Нашите предложения

Най-подходящите продукти за Вашето събитие

Нашите услуги
  • Консултираме
  • Доставяме
  • Сервизираме
  • Ние изхвърляме
  • Прибираме

Изисквания за чистотата

Междинните почиствания или дейността на екипа за реакции при нужда (на разположение) не са включени в тази таблица. За целта се изисква индивидуална калкулация. Ако събитието продължи повече от 6 часа или съответно 12 часа, то трябва на всеки 6 или съответно 12 часа, да се извърши почистване.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

При сервиране на храна и алкохол, броят на кабините се увеличава, поради поголямата честота на ползване. Препоръчва се увеличение в размер най-малко от 30%. Когато женската част от потребителите надвишава 50%, броят на кабините трябва да бъде увеличен. Завишеният брой тоалетни кабини се договаря между клиента и изпълнителя. За потребители в неравностойно положение, трябва да бъде осигурена най-малко една тоалетна, достъпна за инвалидна количка. Местоположението и достъпността на тоалетните кабини зависят от вида на събитието и това трябва да бъде договорено между клиента и изпълнителя. Където трябва да се осигурят отделни тоалетни за мъже и жени, трябва да се предоставят съответните съоръжения за всеки пол.

Как можем да Ви помогнем?

Въпроси и отговори за нашите продукти и услуги

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес