Екотой предлага под наем мобилно осветление - мобилни осветитлени кули и мобилни осветителни мачти. Мобилното осветление намира широко приложение за осветяване на събития в тъмната част от денонощието, както и за полеви лагери и обекти.

Свържете се с нас

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес