ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ МОБИЛНИ ТОАЛЕТНИ ЗА ОБЕКТИ

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРОЯ ТОАЛЕТНИ ЗА ВАШИЯ ОБЕКТ

Изчисляването на необходимия брой мобилни тоалетни се основава на Стандарта DIN EN 16194, като това са приблизителни стойности. Моля, имайте предвид, че може да се наложи индивидуално изчисление.

Брой потребители Брой тоалетни кабини
1 - 10 1
11 - 20 2
20 и повече Една допълнителна кабина
за всеки 10 допълнителни потребители

 

Нашите продукти

Най-подходящите продукти за Вашия строителен и друг обект

Нашите услуги
  • Консултираме
  • Доставяме
  • Сервизираме
  • Ние изхвърляме
  • Прибираме

Изисквания за чистотата

Кабините се почистват най-малко след 5 работни дни по 8 часа всеки.

Изисквания за местонахождението

При строителни дейности, извършвани на земята, максималното разстояние до тоалетната кабина не бива да надвишава 100 м. При строителни обекти с повече етажи трябва да бъде поставена тоалетна кабина на всеки втори етаж от сградата. Освен персонала на клиента, групата потребители включва и персонала на подизпълнителите.

Как можем да Ви помогнем?

Въпроси и отговори за нашите продукти и услуги

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес