По повод Световния ден на тоалетната през 2016 г. се проведе Годишен форум Toilets.bg, на който Екотой беше официален партньор.

EKOTOI – официален партньор на Годишен форум TOILETS.BG

Събитието, организирано от Индустриален клъстер Средногорие по повод Световния ден на тоалетната (19 ноември), се проведе на 17 ноември в Детски научен център Музейко, София.

Като официален партньор на Годишния форум TOILETS.BG, EKOTOI се включи с презентация, целяща да предложи решения за подобряване на обществените тоалетни в страната. Своите идеи, бъдещи и реализирани вече проекти, презентираха представители на Камарата на архитектите в България, Англо-американското училище в София, ОУ "Св. св.Кирил и Методий" в с. Царев брод, Община Шумен, Национална мрежа за децата, Инициативен комитет „София – зелена столица“, както и Детски научен център Музейко.

Сред обсъжданите теми бяха:

  •      Концепции за съвременни обществени санитарни помещения
  •      Култура и значение на обществените тоалетни и тоалетната в училище
  •      Тоалетната и обществената толерантност
  •      Обществените санитарни помещения и нашите деца
  •      Публичните тоалетни и хигиената в града през призмата на екологията в градската среда
  •      Успешни проекти и практики

Акцент беше поставен върху състоянието на тоалетните в учебните заведения и особено впечатление направи Практическото ръководство за управление на училищните тоалетни, издадено от Национална мрежа за децата, която от 2010 г. стартира кампанията „Малка или голяма е нуждата от по-добри училищни тоалетни“. Особен интерес предизвика и представянето на напълно ремонтираните санитарни помещения в средищното ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от директора Тихомир Трифонов, който доказа, че едно малко българско училище е в състояние да предложи на своите учители и ученици адекватни санитарно-хигиенни условия.  

Както Световният ден на тоалетната цели да мотивира милиони хора по света да предприемат действия за решаване на проблемите, свързани с липсата на канализация и санитарно-хигиенни условия, така и форумът TOILETS.BG се зае с нелеката задача да предизвика обществен интерес около темата-табу – тоалетните. EKOTOI имаше удоволствието да бъде официален партньор на събитието и да вземе активно участие в дискусията за подобряване на санитарните помещения в страната. 

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес