“Чистите ръце са на една ръка разстояние” - Световен ден за миене на ръцете 2023

На 15-ти октомври тази седмица отбелязваме Световния ден за миене на ръцете - глобален ден за повишаване на осведомеността и разбирането на значението на миенето на ръцете със сапун като ефективен и достъпен начин за предотвратяване на заболявания и спасяване на човешки живот.  

Темата на Световния ден за миене на ръцете през 2023 г. е "Чистите ръце са на една ръка разстояние". Тя подчертава напредъка, постигнат през последните години по отношение на ангажиментите и действията в областта на хигиената на ръцете, като същевременно призовава за по-съгласувани усилия, за да се гарантира постигането на целите за хигиена на ръцете в домовете, училищата, работните места, здравните заведения и други обществени места. Когато всички се обединят, за да увеличат хигиената на ръцете, чистите ръце са на една ръка разстояние. 

Какви са ползите от хигиената на ръцете? 

Хигиената на ръцете може да помогне за намаляване на предаването на редица заболявания, както и е свързана с намаляване на честотата на отсъствия от училище и подобряване на благосъстоянието, достойнството и производителността. С всичките му ползи може да се очаква, че всеки ще отдава голямо значение на миенето на ръцете. Въпреки това 40 % от домакинствата нямат съоръжения за миене на ръце и само около една пета от населението на света си мие ръцете след използване на тоалетната. Дори в институциите, посветени на здравето, едно от всеки шест здравни заведения не разполага със зони за хигиена на ръцете до местата за оказване на медицинска помощ или в близост до тоалетните.  

За да се превърне универсалната хигиена на ръцете в реалност, всеки от нас трябва да изиграе своята роля. Щастливи сме и сме горди, че нашият холдинг TOI TOI & DIXI работи усилено за постигане на целите на глобалната инициатива за превръщането на хигиената на ръцете в реалност, като последователно увеличава броя на мобилните тоалетни в портфолиото си, които имат мивки и дозатори за дезинфектант - част от системата за управление на устойчивостта през 2022 г. на холдигна.

Вижте Годишния доклад за Устойчиво развитие на TOI TOI & DIXI

Без значение каква е вашата работа, на колко години сте или къде живеете, нека заедно напредваме в развитието на миенето на ръцете със сапун и всички ползи от него за здравето и благосъстоянието. Всички ние можем да популяризираме миенето на ръце със сапун у дома, в училищата, в здравните заведения, работните места и в нашите общности. 

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес