Световен ден за миене на ръцете 2019: „Чисти ръце за всички“

15-ти октомври е Световният ден за миене на ръцете. Отбелязваме деня, посветен на повишаване на осведомеността относно миенето на ръцете със сапун, като ефективен и достъпен начин за предотвратяване на болести и спасяване на живота.

Тазгодишната тема „Чисти ръце за всички“ следва стремежа да не оставяме никой зад себе си в програмата за устойчиво развитие. Неравенствата в съоръженията за миене на ръцете могат да изложат хората на по-висок риск от заболявания, които влияят върху тяхното здраве, образование и икономически постижения. Ако всички ние се застъпваме за миенето на ръцете със сапун всеки ден, а не само на 15 октомври, можем да постигнем значителен напредък в реализирането на целта за увеличаване на хигиенните програми, инвестиции и поведение.

  • Ако сте родител

- Уверете се, че домът ви има място за миене на ръце в близост до тоалетната и има сапун на разположение.

- Научете децата си как да мият правилно ръцете си със сапун и не забравяйте сами да демонстрирате това поведение

  • Ако сте учител

- Включете в учебната програма за хигиена планове за уроци и гарантирайте, че миенето на ръцете е важен компонент.

  • Ако сте лидер в общност

- Демонстрирайте добри хигиенни практики, за да помогнете за промяна на социалните норми около миенето на ръцете. Призовете всички семейства в общността да построят и поддържат функционална станция за миене на ръце в близост до зоните за приготвяне на храна.

- Работете с местни държавни служители, неправителствени организации и религиозни групи за събиране на средства за станции за миене на ръце на обществени места, като училища или пазари.

  • Ако сте неправителствена организация

- Интегрирайте хигиената в други свързани проекти, като например тези, които се отнасят до здравето на децата и храненето.

- Работете, за да направите своите хигиенни програми по-устойчиви, като използвате различни инструменти.

  • Ако сте правителствена организация

- Прегледайте и подобрете политиките и националните стандарти в училищата и други национални програми.

- Уверете се, че индикаторите за миене на ръцете са включени в националните системи за мониторинг на здравеопазването и образованието.

- Прегледайте бюджетите, за да се уверите, че има специални договорени позиции за подкрепа на програмите за миене на ръце в училищата и здравните заведения.

- Потърсете и увеличете финансирането за подобряване на условията на училищата, здравните заведения и други държавни институции.

- Създайте стимули за учители, директори на училища или регионални агенции да осигурят необходимите условия за поддържане на отлични нива на хигиена в учебните заведения.

Вече близо 20 години EKOTOI също се грижи за осигуряването на санитарно-хигиенни условия на места, на които това би било невъзможно без мобилното оборудване, което фирмата предлага.

Нека заедно се опитаме да сбъднем мотото на Световния ден за миене на ръцете през 2019 г. - „Чисти ръце за всички“!

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес