Световен ден за миене на ръцете – „Нашите ръце, нашето бъдеще!“

Представете си бъдеще, в което никой не мие ръцете си. Какво би станало, ако никой никога не мие ръцете си? Колко дълго би продължил животът по начина, по който го познаваме днес?

Ако живеете в добре развита страна, то вероятно за кратък период от време животът ви няма да се трансформира драматично. Ще промените някои от навиците си, например ще спрете да се здрависвате с познати, за да избегнете разпространение на бактерии.

Въпреки всички предпазни мерки, които ще вземете, животът ви все пак ще претърпи огромни промени, при това по-бързо отколкото очаквате.

Само си помислите за колко кратко биха се разпространили болестите и заразите в здравните заведения, ако медицинските работници не мият ръцете си. В училищата и детските центрове епидемиите биха избухнали като горски пожар. Места като магазини, офиси, общественият транспорт ще се превърнат в същински инкубатори за зарази. Всяка повърхност, до която се докоснете, ще бъде покрита с бактерии, които се разпространяват по-бързо, тъй като никой никога не мие ръцете си.

Какво би означавало всичко това за нашето бъдеще?

  •      Отсъствия от училище, поради болести, което ще доведе до по-ниско ниво на образование
  •      По-чести посещения на лекар, водещи до по-високи разходи за здравеопазване
  •      Повишаване на заболеваемостта, което води до по-кратка продължителност на живота
  •      Отсъствия от работа, водещи до намалена продуктивност
  •      Повишен риск от инфекции при родилките и малките деца, което би довело до по-високи нива на заболеваемост и смъртност при изложената на риск група

Всъщност гореспоменатите точки са действителност и ежедневие за милиони хора в развиващите се страни. В комбинация със замърсена питейна вода, липса на каквито и да било санитарни условия, недохранване и  разпространение на заразни болести, хората в страните с нисък жизнен стандарт водят непълноценен начин на живот и страдат от влошено здраве. Миенето на ръцете със сапун по тези места е изключително важна мярка за справяне със здравните рискове.

Тазгодишната тема на Световния ден за миене на ръцете е „Нашите ръце, нашето бъдеще!“, която ни напомня, че миенето на ръцете е жизненоважно за нашето здраве. Това просто и същевременно ефикасно средство ни гарантира по-добро бъдеще, на нас и хората около нас, на целия свят. Силата да спасим милиони животи е в наши ръце.

Отново е 15 октомври и десетият Световен ден за миене на ръцете отново ни напомня, че с малко вода и сапун можем да помогнем за поддържането на по-добро бъдеще, защото то би било невъзможно, ако никой никога не мие ръцете си.

EKOTOI може да осигури мобилни мивки, снабдени с течен сапун и хартиени кърпи за ръце, за да се гарантира високо ниво на хигиена дори и на места без канализационна връзка. Не се колебайте да се свържете с нас, за да получите повече информация относно възможностите за осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия където и да сте…

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес