Екотой публикува документ, в който са описани настъпилите промени във фирмата.

Уведомление за настъпили промени в „Екотой-Сервиз“ ООД

С настоящото писмо , бихме искали официално да Ви информираме за настъпилите промени в търговското ни дружество.

С настоящото писмо , бихме искали официално да Ви информираме за настъпилите промени в търговското ни дружество.

Дата: 17.05.2022г.

На 17 май 2022 година в Агенция по вписванията – Търговски регистъра , по партида на Дружеството бяха вписани следните промени в обстоятелствата:

 1. Промяна в седалището и адрес на  управление  на гр. София, ул. Банско шосе № 15
 2. Промяна в офисните телефони за контакт – актуални :
  1. Офис София и Офис Варна  - 0896 896 003
  2. Офис Пловдив  -  0898 737 646
  3. Офис Бургас  -  0896 896 516 и 0896 896 305
  4. Офис Велико Търново  -  0896 896 940
 3. Дружеството има нови управители : Марек Свитаевски и Анджей Смолко.
 4. Дружеството не е променило банковата си сметка.

„Екотой-Сервиз“ ООД ще се представлява  и управлява от Марек Свитаевски и Анджей Смолко – заедно и поотделно .

Поради постъпилите сигнали за злоупотреба с използването на нашето име „Екотой-Сервиз“ ООД , искаме да Ви уведомим , че „Екотой-Сервиз“ ООД няма дъщерни фирми и се разграничава с останалите фирми, занимаващи се с подобна дейност. За да прекратим тази практика , Ви уведомяваме , че  от дата 17.05.2022 г. всички регионални мениджъри и търговски представители, които сте познавали по офиси – Бургас, Варна, Русе, Пловдив и голяма част от София не са вече служители на „Екотой-Сервиз“ ООД .

Моля, да се свързвате с нас на горепосочените телефони.

„Екотой-Сервиз“ ООД е единствен лидер в областта на сервизното обслужване на химически тоалетни, отдаването под наем на огради , контейнери и мебели  за българския пазар. Като част от ТОЙ ТОЙ и ДИКСИ Интернешънъл ГмбХ и с настъпилите промени в обстоятелствата на дружеството се цели повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги и налагането на немски стандарт на качество и работа.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес