Снимка на дървета в гора, която символизира опазването на околната среда.

Световен ден за опазване на околната среда 2020 – Време за природата

Световният ден за опазване на околната среда през 2020 г. призовава за спешни действия за защита на биологичното разнообразие.

Биоразнообразието описва разнообразието на живота на Земята. То обхваща 8-те милиона вида на планетата - от растения и животни до гъби и бактерии; екосистемите и генетичното разнообразие сред тях.

Биоразнообразието може да се разглежда като сложна мрежа, в която всяка част е взаимозависима. Когато един компонент бъде променен или премахнат, цялата система е засегната и това може да доведе до положителни или отрицателни последици.

УСЛУГАТА НА ПРИРОДАТА

Природата отговаря на някои от най-належащите предизвикателства, с които се сблъскват хората днес. Тя ни осигурява кислород, пречиства водата, която пием, осигурява плодородна почва и произвежда разнообразието от храни, от които се нуждаем, за да останем здрави и да устоим на болести. Това дава възможност на медицинските изследователи да разберат физиологията на човека и да разработват лекарства. Тя е основата на повечето индустрии и поминък. Дори помага за смекчаване на въздействието на изменението на климата, като съхранява въглерод и регулира местните валежи. Животът на Земята не би бил възможен без услугата на природата. Това е най-голямото ни общо благо.

ЧОВЕШКИ ИЗИСКВАНИЯ

С нарастващите ни искания хората изтласкаха природата отвъд нейната граница. През последните 50 години човешката популация се е удвоила; световната икономика почти се е утроила, а световната търговия се е увеличила с около десет пъти. Ще са необходими не само една, а над Земя и половина, за да се отговори на изискванията, които хората отправят към природата всяка година.

Появата на COVID-19 подчерта факта, че когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме системата, която поддържа човешкия живот. Като разрушаваме деликатния баланс на природата, ние създаваме идеални условия за разпространение на патогени, включително вируси.

Ние сме тясно свързани с природата. Ако не се грижим за природата, не можем да се грижим за себе си.

ВРЕМЕ Е ЗА ПРИРОДАТА

След решенията, взети от държавите-членки на ООН в Конвенцията за биологичното биоразнообразие, Програмата за опазване на околната среда на ООН и нейните партньори започват „Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите“ (2021–2030 г.), глобална инициатива за възстановяване на отношенията между хората и природата. Програмата за опазване на околната среда на ООН работи и със световните лидери за разработването на нова и амбициозна глобална рамка за биологичното разнообразие след 2020 г., за да се реализира „Визията за живот“ до 2050 г. в хармония с природата.

Живеенето в хармония с природата може да бъде постигнато, само ако обърнем отрицателното въздействие на загубата на биологично разнообразие и продължим пълното изпълнение на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Честванията на Световния ден на околната среда ще помогнат за изграждането на инерция и обединението на глобалната общност в действия за положителна промяна.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес