Световен ден на водата 2014 – Вода и Енергия

Водата е жизненоважен и ценен ресурс. Тя е част от нас и от производството на почти всичко, което ни заобикаля. През 1993 г. Организацията на обединените нации обявява 22 март за Световен ден на водата, след провелата се 3 месеца по-рано конференция в Рио де Жанейро на тема „Екология и развитие“.

Тази година акцентът на Деня на водата пада върху водата и енергията, като се подчертава тяхната взаимна връзка. Така например за производството и разпространението на енергия се използват водни ресурси, а около 8% от енергията, произведена  в света, е необходима при изпомпването, обработването и транспортирането на водата, която трябва да достигне до нас.

Главната цел на 22 март е да насочи вниманието към важната роля, която водата играе в нашия живот. Същевременно с това се изтъкват задълбочаващите се проблеми на милионите хора, които нямат достъп до чиста вода, нормални санитарно-хигиенни условия, храна и електричество. През 2014 на фокус ще се постави и идеята за „Зелена Индустрия“, чрез която може да се предотврати изчерпването на ресурсите вода и енергия.

С нарастването на броя на населението необходимостта от чиста вода и енергия ще продължава да се увеличава значително през следващите десетилетия. Затова е важно да разберем, че когато пестим вода помагаме за опазването на енергията и обратното.

Световният ден на водата е ден, в който всеки човек трябва да се замисли как сам да помогне на себе си и останалите хора по света по пътя на по-природосъобразния начин на живот, защото това, с което разполагаме днес, може да го няма утре. Нека всички се опитаме да опазим природните богатства, защото както е казал народът „капка по капка – вир става“. 

Фактите:

 •      През 2013 г. EKOTOI спести над 23 500 000 литра вода.
 •      Един човек в България изразходва средно 102 литра вода на ден.
 •      Хидроелектричеството е най-големият възобновяем енергиен източник. Прогнозира се, че делът му от общото производство на електричество ще се задържи около 16% до 2035 г.
 •      Приблизително 75 % от водата, предвидена за индустриални цели, се използва за производството на енергия.
 •      1.3 млрд. хора по света нямат електричество.
 •      768 млн. хора нямат достъп до питейна вода.
 •      2.5 млрд. хора нямат достъп до нормални санитарно-хигиенни условия.
 •      Част от жените по света прекарват общо 200 милиона часа на ден в събиране на вода.
 •      Всеки 21 секунди умира дете, заради заболяване, причинено от липсата на вода или заради мръсна вода.
 •      Обществените автобуси, камионите за събиране на отпадъци и такситата в Стокхолм се движат с биогаз, произведен от растения, поливани с отпадна вода.
 •      Чистата вода не е лукс. Тя е основно човешко право!
0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес