Покоряване на нови върхове заедно: Как премина обучението на екипа на "Екотой"

Стара истина е, че онзи, който не спира да се учи и бързо се приспособява към новите предизвикателства, успява. В постоянно развиващия се свят на бизнеса, способността да се адаптираме, учим и развиваме заедно като екип, е от първостепенно значение.  

Като лидер в сферата на мобилните санитарни услуги, който се стреми да осигурява на служителите си условия за развитие, "Екотой" организира двудневно обучение за своя търговски екип.  

Събитието, водено от сертифициран професионалист, се проведе в базата на фирмата в София и имаше за цел да повиши уменията и ефективността на екипа, както и да се фокусира върху вътрешнофирмената култура, основана на откритост и взаимно уважение.   

В рамките на два дни търговският ни екип работи върху развитието на уменията си да отговаря в детайли на нуждите на клиентите и да постига високо клиентско задоволство. Част от модулите на обучението бяха упражнения, които изискваха от екипа да решава сложни проблеми в рамките на ограничено време, отразявайки ситуациите на високо напрежение, които са неизменна част от търговския процес.  

Тази дейност не само повиши уменията за сътрудничество, но и подчерта важността на ролята на всеки член от екипа за постигането на колективен успех и покоряването на нови върхове. 

Общата стратегия за продажби на фирмата предполага пълно разбиране, адекватна и навременна реакция, с фокусиране върху клиента и онова, което му е необходимо, за да оптимизира и улесни своя бизнес.  

Обучението включваше теоретична част и множество практически казуси, базирани на реални ситуации, поднесени по ангажиращ начин, като едновременно с това екипът се забавляваше.

Инвестиране в хората, инвестиране в успеха 

Инициативата на "Екотой" да инвестира в развитието на своя екип не е само с цел подобряване на уменията и динамиката във фирмата, а е важна част от стратегията за устойчивост на компанията, както е описано в Доклада за устойчивост, който може да бъде разгледан подробно тук

"Екотой" се грижи за непрекъснатото професионално развитие на служителите си, за да могат те да поддържат уменията си актуални и да напредват в кариерата си.  

Двудневното обучение е само една от многото инициативи, които фирмата предприема, за да поддържа тази философия. Тя е ясен знак, че за "Екотой" устойчивостта не е само използване на еколого-съобразни практики, но и възпитаване на работна култура, в която всеки човек процъфтява, допринасяйки за собственото си удовлетворение и за трайния успех на компанията.  

 

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес