На 22-ри април отбелязваме Международния ден на Земята

Отбелязваме Деня на Земята с инициативата „Дървета за Земята. Нека ги засадим“

Днес отбелязваме 46-тия Световен ден на Земята, който има за цел чрез редица инициативи и кампании да обедини милиарди хора на планетата около опазването на околната среда.

Любопитен е фактът, че според някои източници България е първата страна в света, която чества Празника на Земята, при това 40 години преди да се заговори за опазването на околната среда. През 1930 г., министърът на Земеделието и държавните имоти Григор Василев Гьоров инициира празника на Българската Земя, който се радва на подкрепа от страна на много министри на земеделието в Европа и дава повод за отбелязване на Международен ден на Земята.

През 2016 г. темата на най-големия нерелигиозен празник в света с над 50 000 партньори от 194 страни е „Дървета за Земята“. Целта на тазгодишния Световен ден на Земята е в следващите 5 години до отбелязването на 50-годишния юбилей на празника да бъдат посадени 7.8 милиарда дървета, по едно дърво за всеки човек.

Понастоящем нашата планета губи над 15 млрд. дървета годишно, което се равнява на ежеминутното изсичане на залесени площи с размер на 48 футболни игрища.

Дърветата са важен помощник в борбата срещу климатичните промени. Те поглъщат излишния въглероден диоксид в атмосферата, миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, серен диоксид и озон). Само за една година са необходими 95 дървета, които да абсорбират количеството въглероден диоксид, произведено от един човек. Отново в рамките на една година близо 4 дка залесени дървета поглъщат същото количество въглероден диоксид, което се генерира от автомобил, изминал приблизително 42 000 км.

Освен всичко останало, дърветата осигуряват прехрана, енергия и доходи. Те са естествения пречистващ филтър на въздуха и дългосрочен защитен буфер при природни бедствия като урагани и наводнения. Колкото по-дълголетни са дърветата (горите), толкова по-голяма защита могат да осигурят.

Нека не приемаме 22 април като единствения ден, в който да мислим за нашия дом – Земята. Нека превърнем всеки един ден в Деня на Земята и дадем своя принос към опазването на планетата.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес