Мобилни химически тоалетни за постоянни обекти и локации

Не всички постоянни обекти разполагат с тоалетни или с достатъчен брой санитарни възли. В подобни случаи, EKOTOI може да осигури мобилни химически тоалетни. Преносимите тоалетни, както и санитарните контейнери, които фирмата предлага под наем, могат да се използват като постоянна тоалетна/баня или да бъдат добавени към вече съществуващи такива. Ако наемете мобилни еко тоалетни или санитарни контейнери за постоянен обект или за място, на което често се организират събития и има необходимост от санитарен възел, то можете да гарантирате комфорта на Вашите служители и гости.

Мобилни тоалетни срещу постоянни тоалетни

Защо да изберете мобилна тоалетна от EKOTOI пред постоянна тоалетна? Различните видове обекти имат и различна необходимост от санитарни възли. Една или повече мобилни тоалетни кабини биха били нужни за места, на които изобщо не са изградени тоалетни. В случай, че има вече съществуващ постоянен санитарен възел, но той не е достатъчен за броя на хората, които го използват, то мобилните еко тоалетни са перфектното решение. В зависимост от вида на постоянния обект или типа локация е възможно преносимите тоалетни кабини да са по-удачен вариант от изграждането на постоянна тоалетна.

За какви постоянни обекти и локации са необходими мобилни химически тоалетни?

За места, които се използват често за организиране на мероприятия, но не разполагат с достатъчен брой санитарни възли, е от първостепенна необходимост да се осигурят мобилни химически тоалетни. Те могат да бъдат монтирани за по-дълъг период от продължителността на едно събитие. Има и други места, за които поставянето на тоалетни кабини, наети от EKOTOI, е по-добрият избор от изграждането на постоянна тоалетна. Например, мобилните еко тоалетни биха възпрепятствали досадните опашки пред тоалетната на открити места като паркове и спортни площадки, на които санитарните съоръжения не са достатъчни или изобщо липсват.

Монтиране на мобилни химически тоалетни за постоянни обекти и локации

При поставяне на преносими тоалетни кабини от EKOTOI за по-дълъг период от време е необходимо те да бъдат монтирани на най-удобното за всички хора място. Еко тоалетните трябва да са едновременно леснодостъпни и да не пречат на работата и забавленията. Кабините могат да се монтират на няколко ключови места, така че да бъдат на разположение на желаещите да ги ползват. Важно е тоалетните да бъдат поставени на възможно най-равна повърхност и далеч от потенциални опасности, за да се избегнат инциденти.

Мобилните химически тоалетни и санитарни контейнери, които EKOTOI отдава под наем, не са предназначени само за временни обекти или мероприятия. Възможно е на постоянни локации да липсват адекватни санитарно-хигиенни условия и еко тоалетните могат да осигурят идеалното решение. Ако се наемат достатъчен брой мобилни тоалетни кабини, то нежеланите последствия, като струпването на много хора на едно място, могат да се избегнат.

 

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес