Какво не знаем за мобилните химически тоалетни?

Повечето от нас биха се съгласили, че подобряването на стандарта на живот и опазването на околната среда са сред най-важните ни цели. Мобилните химически тоалетни могат да ги изпълнят, при това едновременно. 

В развитите страни те се възприемат като удобство, докато в по-слабо развитите, химическите тоалетни могат да са от животоспасяващо значение, защото не позволяват разпространяването на болести и зарази. Вярно е, че доста често те страдат от лош имидж, но в повечето случаи това е така, защото не са спазени разпоредбите на европейския стандарт за мобилни тоалетни кабини без канализационна връзка. Освен изискванията към продуктите и услугата, в стандарта са заложени и честотата на използване, както и съответстващият брой кабини и интервали на почистване.

Знаете ли, че мобилните химически тоалетни спестяват приблизително 470 милиона л чиста питейна вода на ден. Това е достатъчно за ежедневното напълване на 4 езера с размер на голям футболен стадион. Годишно, количеството на спестена вода възлиза на над 170 милиарда л. Във време, в което чистата вода все повече намалява, тези цифри са от голямо значение. Факт е, че хората, които предлагат мобилни тоалетни и тези, които ги използват, допринасят за опазването на водата, често без дори да си дават сметка за това.

Химическите тоалетни, поставени на всеки етаж на даден строителен обект, спестяват време, а както знаем времето е пари. Това означава, че мобилните WC кабини оправдават наемната си цена, особено на местата, където най-големият разход е труда.

Освен това, продължителността на живот на една преносима тоалетна е между 15 и 30 години. През това време тя е поставяна на различни локации и заслужено може да се нарече „зелен“ продукт. Химическата тоалетна е изградена от рециклирана пластмаса и се използва отново и отново всеки път, когато е поставена на ново място. Представете си колко би струвало да се построи постоянна тоалетна на всеки строителен обект или пък работниците да бъдат принудени да използват отдалечена такава. Още по-лошо е, ако подпочвените води бъдат замърсени, подобно на тези в неразвитите страни, където 40 % от населението няма достъп до тоалетна.

Държави, засегнати от бедствия, са застрашени от разпространяване на зарази. След предприемане на мерки за спасяване на пострадалите, следващата много важна стъпка е да се осигурят чиста вода, електричество и адекватни санитарно-хигиенни условия. Много от бедствията биха нанесли още по-големи поражения, ако не съществуваха преносимите тоалетни, които да предотвратят замърсяване на водите.

Трудно е да си представим строителната площадка или пък някое мероприятие без налични мобилни тоалетни. Вероятно почти всеки от нас е бил на събитие, на което има повече хора от предвиденото, което е предпоставка за неудобства, най-вече свързани с недостатъчния брой наети тоалетни. За да се предотвратят подобни ситуации, EKOTOI добави калкулатор на своя уебсайт, с помощта на който всеки може да изчисли необходимия брой тоалетни кабини в зависимост от броя на хората, които ще ги използват.

Мобилните тоалетни са природосъобразен продукт. Те често са предпоставка за повишаване на стандарта на живот, осигурявайки така необходимите за здравето на всеки човек санитарно-хигиенни условия. Когато използваме мобилни химически тоалетни, ние предпазваме обществото от потенциални зарази и допринасяме за опазването на природните ресурси и човешкото достойнство.

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес