Екотой честити професионалния празник на ангажираните с сферата на строителството.

Честит Димитровден - Ден на строителя! И още...

На Димитровден отбелязваме и Деня на строителя. 

Честит празник на имениците и Честит професионален празник на всички, ангажирани в сферата на строителството! 

Бъдете здрави, вдъхновени, успешни и сбъдвайте с лекота и решителност най-смелите си проекти! 

Изказваме почит и уважение към усилията, които полагате, за да бъде по-красив и функционален заобикалящият ни свят!  

Благодарим ви за доверието! 

Нашият специален подарък за вас е актуалната ни промоция, с която може да получите до 5 безплатни сервиза с възможност за замразяване на договора през зимата при наемане на мобилни химически тоалетни. Вижте повече тук и не се колебайте да се свържете с нас на 0700 50 350 за повече информация.  

Ако ви е любопитно какви са предимствата на еко тоалетните за вашия строителен обект, то прочетете следващите редове: 

1. Санитарни условия и хигиена: На строителните площадки обичайно липсва достъп до постоянни тоалетни. Химическите тоалетни осигуряват удобно и хигиенично решение, като гарантират, че работниците имат достъп до чисти тоалетни на строителната площадка. Това спомага за поддържането на необходимите санитарно-хигиенни стандарти, намалява риска от предаване на болести и насърчава по-здравословна работна среда.  

2. Удобство и достъпност: Химическите тоалетни, които EKOTOI отдава под наем, са мобилни и могат лесно да се поставят на стратегически места на строителната площадка, дори и по високите етажи на строителния обект, което ги прави леснодостъпни за служителите. Това елиминира необходимостта работниците да губят време в търсене на тоалетна и по този начин се увеличава производителността. 

3. Икономически ефективно решение: Наемането на химически тоалетни е икономически ефективен вариант в сравнение с изграждането на постоянни тоалетни на строителната площадка. То елиминира необходимостта от обширни водопроводни инсталации, поддръжка и водоснабдяване.  

4. Екологично решение: Химическите тоалетни са проектирани така, че да са екологични. Те използват биоразградими химически препарати, които разграждат отпадъците и контролират миризмите. Препаратите, които EKOTOI използва за мобилните тоалетни, свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Това гарантира, че отпадъците се управляват отговорно и намалява възможността за замърсяване.  

5. Съответствие с нормативната уредба: Разпоредбите и стандартите за здравословни и безопасни условия на труд изискват на строителните обекти да бъдат осигурени подходящи тоалетни за работниците. Наемането на химически тоалетни помага на строителните компании да спазват нормативната уребда, като се избягват потенциални правни проблеми и санкции.  

6. Повишаване на удовлетвореността и производителността на работниците: Осигурявайки на своите служители чисти и достъпни тоалетни, ще повишите цялостната им удовлетвореност и морал. Това, от своя страна, може да повлияе положително на производителността и удовлетворението от работата, тъй като работниците могат да се съсредоточат върху задачите си без дискомфорт или разсейване.  

В обобщение, наемането на химически тоалетни от EKOTOI за строителната площадка предлага предимства като хигиена, удобство, рентабилност, екологичност, съответствие с нормативните изисквания и подобрена удовлетвореност и производителност на работниците.  

0700 50 350 0700 50 350 Запитване Запитване Адрес Адрес