Потребители

Forgotten password?

Резервоари за чиста вода

Ако се нуждаете от чиста вода на места, където няма достъп до водопреносната мрежа, нашите резервоари за чиста вода са това, което ви трябва. В зависимост от нуждите ви, разполагаме с резервоари с вместимост от 0.3 м³ до 50 м³.