Портали

Плъзгащ конзолен портал "iGate"

Плъзгащ конзолен портал "uGate"

Плъзгащ конзолен портал "Delta"

Летящ портал "Euro gate"

Плъзгащ конзолен портал "Odysseus"

Плъзгащ портал на долна релса "SHB"