Генератори за ел. ток и мобилно осветление

Генератор за ел. енергия

Мобилни осветителни кули (автономни)

Телескопична мачта за мобилно осветление