Военни обекти

  • Мобилни тоалетни, мивки и писоари
  • Контейнери
  • Палатки и шатри
  • Мобилна станция за топла вода
  • Резервоари
  • Генератори за ел. ток и мобилно осветление
  • Мобилни огради
  • Мебели
  • Камиони за почистване на шахти и за изхвърляне на строителни отпадъци
  • Други