Строителни обекти

  • Мобилни тоалетни, мивки и писоари
  • Мобилни огради
  • Контейнери
  • Системи за строителни отпадъци
  • Генератори за ел. ток и мобилно осветление
  • Мебели
  • Резервоари
  • Портали
  • Постоянни огради
  • Камиони за почистване на шахти и за изхвърляне на строителни отпадъци