Специализирана тоалетна кабина TOI Cap

Това е мобилна тоалетна кабина за хора в неравностойно положение. Със своите над 3 кв.м. площ, тази мобилна кабина позволява на хора със затруднения при придвижването и техните асистенти максимална свобода на движение и безпрепятствено ползване на тоалетна.

Като допълнително удобство, по стените на тази кабина са здраво захванати масивни парапети с цел осигуряване на стабилност на ползвателите. Фирмена политика е при масови мероприятия и концерти да предоставяме безвъзмездно кабината за хора в неравностойно положениe.