Складов контейнер

Осигурете своето складово пространство. Заключващите се врати, които се отварят по цялата ширина на контейнера, ви дават възможност да складирате безпроблемно скъпи и голямообемни стоки от всякакъв вид. При необходимост, можете да получите контейнерите, снабдени с практични рафтове и с пълно електрооборудване. Така ще се предпазите за в бъдеще от всякакви загуби и липси. Разполагаме със складови контейнери в три различни големини, позволяващи нареждане на три етажа.