Санитарен WC контейнер мъже/жени/инвалиди

Санитарният контейнер, включващ и отделение за хора в неравностойно положение, е най - доброто решение за събития от всякакъв мащаб. Чрез него получавате всичко в едно: тоалетни за дамите, господата и за хората в неравностойно положение. Отделено е и специално място за преобличане на малки деца.

С този мултифункционален продукт вие ще покриете потребностите на всички дошли да уважат вашето събитие. Рампата, монтирана на контейнера, позволява безпрепятствения достъп на хора със специални нужди и на майки с малки деца в колички, като също така е съвместима и с резервоар за отпадна вода, който да бъде поставен под санитарния контейнер. Всяко отделение е снабдено с водоспестяващи фитинги, които спомагат както за опазване на околната среда, така и за намаляване на вашите разходи. Вграждането на водопровода го предпазва от повреди и спомага за по-лесното почистване на контейнера.