Пейки

Рама от квадратна тръба, 30 x 30 мм, прахово покритие, светлосива

Седалка от масивни дървени летви

Разглобено изпълнение