Контейнер тип "Каса"

Контейнерите тип "Каса" се използват най - често при мащабни мероприятия, като концерти, спортни мачове и навсякъде, където са необходими места за продаване на билети. Намират приложение и като пункт за изгубени вещи.