Контейнер тип "Будка за охрана"

Контейнерите, използвани като каса/портиерска будка са многофункционални помощници, които не трябва да липсват при никое по-голямо мероприятие.

Дали ще ги използвате като каса, портиерска будка или за контрол на входа, остъклението и отварящите се прозорци ви осигуряват необходимия кръгов обзор. Компактността на тези контейнери ви гарантира икономия на ценно пространство и възможност да ги разположите на точно необходимото място.