Потребители

Forgotten password?

Контакти

Намерете най-близкия до вас офис!

За да намерите най-близкия до вас офис или сервиз, започнете да изписвате адреса на населеното място в полето отдолу. Шаблонът на изписване на адреса е улица/квартал [ИМЕ НА УЛИЦА/КВАРТАЛ] [НОМЕР НА УЛИЦА/БЛОК], [ИМЕ НА ГРАД], например ул. Цар Петър 17, ет.2, гр. Бургас. Системата ще ви предложи възможни адреси, от които вие изберете вашия, след което на картата ще се означи най-близкият офис.

Длъжностно лице по защита на данните: тел.: 0896/896306, e-mail: ekotoi@ekotoi.bg.

Контакти