Калкулатор

Минимален брой тоалетни кабини
1

Според Eвропейския стандарт EN 16194:2012 за мобилни тоалетни кабини без канализационна връзка:

Събития

  • При сервиране на храна и алкохол, броят на кабините се увеличава, поради по-голямата честота на ползване. Препоръчва се увеличение в размер най-малко от 30%.
  • Когато женската част от потребителите надвишава 50%, броят на кабините трябва да бъде увеличен. Завишеният брой тоалетни кабини се договаря между клиента и изпълнителя.
  • За потребители на инвалидни колички, трябва да бъде осигурена най-малко една тоалетна, достъпна за хора в неравностойно положение.
  • Местоположението и достъпността на тоалетните кабини зависят от вида на събитието и това трябва да бъде договорено между клиента и изпълнителя.
  • Където трябва да се осигурят отделни тоалетни за мъже и жени, трябва да се предоставят съответните съоръжения за всеки пол.

Строителство

  • При строителни дейности, извършвани на земята максималното разстояние до тоалетната кабина не бива да надвишава 100 м.
  • При строителни обекти с повече етажи трябва да бъде поставена тоалетна кабина на всеки втори етаж от сградата.

Освен персонала на клиента, групата потребители включва и персонала на подизпълнителите.