Мероприятия

  • Мобилни тоалетни, мивки и писоари
  • Санитарни каравани и ремаркета
  • Контейнери
  • Резервоари
  • Мобилни огради
  • Генератори за ел. ток и мобилно осветление
  • Мебели
  • Други