Потребители

Forgotten password?

Световен ден на водата 2019 – „Не изоставяйте никого“

Световният ден на водата, който отбелязваме на 22-ри март всяка година, акцентира върху значението на водата. Тазгодишната тема - „Не изоставяйте никого“ адаптира основното обещание на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. – С напредването на устойчивото развитие всеки трябва да се възползва.

Както се подразбира, целта е кристално ясна: Вода за всички до 2030 г. По дефиниция това означава да не оставяме никого. Днес обаче милиарди хора все още живеят без безопасна вода – домовете им, училищата, работните места, фермите и фабриките се борят да оцелеят и да процъфтяват. Маргинализираните групи – жените, децата, бежанците, хората с увреждания и много други, често биват пренебрегвани и понякога биват дискриминирани.

Световният ден на водата информира как да се справим с тази криза, като се адресират причините защо толкова много хора са изоставени. Запознайте се с проблемите и какво би могло да се направи, за да помогнем на тези хора.

Които и да сте, където и да сте, водата е вашето човешко право. Достъпът до вода е в основата на човешкото здраве и следователно е от решаващо значение за устойчивото развитие за един проспериращ свят. Не можем да продължим напред като глобално общество, докато толкова много хора по света живеят без безопасна вода.

Факти:

  • 2.1 млрд. живеят без чиста вода по домовете си.
  • 1 от 4 начални училища не предлага питейна вода, като децата използват или незащитени източници за вода, или ходят жадни.
  • Повече от 700 деца под 5-годишна възраст загиват всеки ден от диария поради необезопасена вода или лоша хигиена.
  • Глобално около 80% от хората, които се налага да използват незащитени водни източници, живеят в селски райони.
  • Жените и момичетата са отговорни за събирането на вода в 8 от 10 домакинства.
  • За 68,5 милиона души, които са били принудени да напуснат домовете си, достъпът до безопасна вода е много проблематичен.
  • Около 159 млн. събират питейната си вода от повърхностни води, като езера и потоци.
  • Около 4 млрд. души – почти две трети от населението на света – изпитват огромен недостиг на вода през най-малко един месец от годината.
  • Над 800 жени умират всеки ден от усложнения по време на бременност и раждане.

Водата е толкова ценна, но мнозина я приемат за даденост. Световният ден на водата е шанс за онези хора и места, където нуждите от вода са все още от първостепенно значение. Достъпът до безопасна вода може да защити и спаси животи, може да спести време, може да превърне проблемите в потенциал, отключвайки възможности за образование, икономически просперитет и подобрено здраве.
Нека се стремим да работим заедно за намиране на решение.