Третият форум Стекспо 2018 стартира на 29 септември от 10 часа в „Сливен-Експо“, на пазара за селскостопански животни, преди разклона за село Мечкарево, Сливенско. Идеята му бе да събере на едно място всички участници във веригата на производството на качествено телешко и говеждо месо у нас с цел обмяна на опит. Чрез богатата си лекционна програма, Стекспо даде възможност и на потенциални инвеститори да се запознаят с възможностите на сектора.

EKOTOI се погрижи за удобството на посетителите като предостави мобилни тоалетни DIXI, мобилни тоалетни TOI Cap, предвидени за хора в неравностойно положение и мобилни кошове. За сигурността на гостите бяха монтирани мобилни огради „за тълпа“, като някои от тях бяха покрити с еластични калъфки от Premium линията, мобилни входове и генератор.