Спазва ли се Европейският стандарт за мобилни тоалетни кабини в България?

09
09.19