Фолклорните празници „ Славееви нощи“ имат за цел да продължат традициите на фолклорната песен, да стимулират интереса и любовта към националното ни музикално-певческо и танцово богатство.

За събитието EKOTOI осигури мобилни кабини DIXI.