Сертификат за членство в Германо-българската индустриално-търговска камара за 2016 г.