Сертификат за членство в Германо-българската индустриално-търговска камара за 2012 г.