Сертификат за членство в Американската Търговска Камара в България за 2014 г.