Сертификат за членство в Американската Търговска Камара в България за 2013 г.