Сертификат за членство в Американската Търговска Камара в България за 2011 г.