Сертификат за членство в Американската Търговска Камара в България за 2008 г.