Резервоари за чиста вода

Резервоарите са изключитено удобно средство за съхранение и доставка на чиста вода, на места без достъп до водопреносната мрежа. EKOTOI може да осигури тръбопровод на разстояние 1 км от водоизточника и да гарантира налягане от 5 бара.