За поредна година EKOTOI осигури необходимото мобилно оборудване за провеждането на празника на Несебър. Фирмата предостави еднокубикови резервоари за вода за противотежест на видео стените, генератор, както и осигури безвъзмездно мобилна ограда „за тълпа“.