Оградна система телена мрежа "Orses"

Оградна система от телена мрежа "Orses" е икономично и сигурно решение. Основата е изработена от поцинковани стоманени стълбове, монтирани вертикално в земята на разстояние 3 000 мм един от друг. Те могат да бъдат снабдени с поцинкована анкерна плоча за по-голяма стабилност. Възможно е монтажът на стоманените стълбове да бъде и на по-малко разстояние, което прави оградната система още по-здрава. 

Ограда Orses - универсално приложима и икономична

  • Минимално количество за поръчка - над 250 м.