Оградна система стоманени пръти "Juventas"

Докато всички не сме съгласни, че нашите деца се нуждаят от пазене, колко често се спираме да помислим за ежедневните опасности, с които те се сблъскват в училище, на детските площадки и басейните? Херас вярва, че е отговорна за разработването на оригинални дизайни, с които ще помогне на вашите деца да учат и играят в безопасност. В този смисъл ние разработихме нежна към децата ограда известна като Juventas. Дизайнът съчетава материали, размери и конструкции различни от нормалните с цел свеждане до минимум възможността от физическо нараняване. 

Juventas брошура

Juventas за сигурността на нашите деца

  • Минимално количество за поръчка - над 250 м.