Мобилна станция за топла вода

Тази мобилна станция за топла вода може да захрани до 250 душа.