Мобилна ограда MOJO

Този тип ограда намира широко приложение на концерти и фестивали. Мобилната ограда MOJO се използва най-вече, за да се отделят хората от сцената. Оградата е изобретена, така че да предпази феновете, като същевременно пропуска преминаването на звука през нея.