EKOTOI осигури санитарни WC контейнери мъже/жени за първото издание на „Международни дни на полето България 2018“, организирано от DLG България – дъщерно дружество на DLG International /Германско земеделско дружество/, в сътрудничество с IFWexpo Heidelberg GmbH и Аграрен университет Пловдив.